Tristörlü Sistemler

En Modern Elektronik Malzeme

EGES araştırma-geliştirme mühendisleri, literatürü ve yeni çıkan elektronik malzemeleri sürekli olarak izlerler. Zaten mükemmel olan ocak teknolojimizi daha da İleri götürebilecek her yenilik incelenir, denenir ve faydalı ise mutlaka kullanılır.


Üstün Paralel Rezonans Sistemli Güç Ünitesi

Bilindiği gibi elektrik devrelerinde yüksek akım, yüksek arıza olasılığı demektir. Paralel Rezonanslı Güç ünitelerinde Tristörden geçen akım, Seri Rezonanslı devrelere kıyasla çok daha düşüktür. Aynı güç için seri rezonans akımı, paralel rezonanslı devrenin yaklaşık 5 katıdır. Bu nedenle özellikle büyük güçlere çıkıldıkça Seri Rezonanslı devrelerde tristörlerin limit değerine yakın akımlarda çalışma mecburiyeti doğmaktadır.


Güç Yarı İletkenlerinde %100 Emniyet Katsayısı

EGES Güç Üniteleri paralel rezonans esasına göre çalıştığı için en büyük güçte bile bir tristörden geçen akım, Tristörün müsaade edilen maksimum akımının yarısı mertebesindedir. Başka bir deyişle tristörlerde emniyet katsayısı %100 civarındadır. Bu da tristörün daha az ısınması ve ömrünün çok uzun olması demektir. Tristörlerin maksimum çalışma sıcaklığı 125° C’dir. Tristörün çalışma sıcaklığı her 10° C azaldığında tristörün ömrü istatiksel olarak iki misli artar. EGES güç ünitelerinde tristör çalışma sıcaklığı 80-95° C olarak dizayn edilir. Bir başka avantajda aynı güç için yedek parça fiyatları karşılaştırıldığında Paralel Rezonanslı Güç Ünitelerinde yedek parçalar çok daha ekonomiktir.


Sürekli Sabit Tam Güç ile Azaltılan Ergitme Maliyeti

EGES Ultramelt ocakları ilk şarjdan itibaren "Sürekli ve Sabit Tam Güç" (constant power) çekerek ergitme zamanım düşürür ve enerji harcamasında verimlilik sağlar. "Tam güç " otomatik olarak sistem tarafından ocakçının müdahalesi olmaksızın ayarlanır.