Aksesuarlar

Uzaktan Kumanda

EGES ocaklarının bir üstünlüğü olarak çalıştırma, durdurma, güç arttırma, güç azaltma kontrol butonları potaların hemen yanındaki hidrolik kumanda panosunun üzerine de monte edilerek uzaktan kullanım kolaylığı sağlanmıştır. 1000 kg kapasiteli Ocaklara kadar hidrolik ünite, kumanda kabininin içine yerleştirilmiştir. Daha büyük kapasitelerde ise hidrolik ünite Platform altında kullanıcının en hızlı müdahale edebileceği yere monte edilmektedir.


Geri Devirme

Özellikle büyük ocaklarda cüruf alma işlemi son derece zahmetlidir. EGES ocaklarındaki geri devirme sistemi ile bu zorluğun önüne kolaylıkla geçilebilmekte ve daha kısa bir sürede ve daha konforlu şekilde ergimiş madenin cürufu alınabilmektedir.


Astar Sökme Sistemi

Astarı kolayca ocağın içinden çıkarabilmek için ocağın altına monte edilen bir sistemdir. Bu şekilde neredeyse bir günlük bir is olan astar sökme işlemi 15 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleşmektedir.


Acil Durumda El ile Devirme

Elektrik kesildiğinde ocakların içindeki ergimiş maden, hidrolik ünite üzerindeki el ile devirme kolu sayesinde güvenle ocaktan alınır. Opsiyonel olarak büyük ocaklarda dizel motorla veya basınçlı hava ile de bu işlem yapılabilir.


EGES Hidrolik Güç Üniteleri

EGES Hidrolik güç ünitelerinin manuel pilot kontrol veya elektrik pilot kontrol yön valfleri ocak kapasitelerine göre seçilir. Ayrıca EGES 8 ton ve 8 ton üzeri kapasiteli ocaklarda acil durumlar için özel yedek pompa ve jeneratör kullanmaktadır.

Image Description

Push-out

EGES Push-out mekanizmaları gerekli güce göre ve uygun gövde kalınlığına göre dizayn edilmiştir. Ayrıca vidalı montaj sistemi ile uzun kullanımlar sonucu yenileme ihtiyacı olan mekanizmasının kolayca değiştirilmesine imkan vermektedir.


Astar Dövme Aparatı

Hava ile çalışır. Değişik ocak ölçülerine göre ayarlanabilir ve astarın kolayca ve kısa zamanda dövülmesini sağlar.


Şarj Arabası

Elektrik motoru ve titreşim üniteleri ile büyük kapasiteli ocak yüklemelerinde ergitilecek olan malzeme bu sistem ile ocak içine düzgün bir şekilde şarj edilmektedir.


Ocak Tartı Sistemi

Ocak ayaklarına yerleştirilen ağırlık ölçüm sensörleri ile Ocak içinde bulunan sıvı metalin miktarı LED ekranda da gözlenebilmektedir. Hazır olan sıvı metalin sıcaklığı daldırma yöntemi ile ekranda gözlenebilir.

Image Description

Sıcaklık Ölçme Ünitesi (Daldırmalı Tip)

Hazır olan sıvı metalin sıcaklığı daldırma yöntemi ile ekranda gözlenebilir.

Demir ve demir dışı metal dökümlerinde istenilen kalite seviyesine ulaşılması bakımından, sıcaklık ölçümü ve ölçüm hassasiyeti büyük önem taşımaktadır. Sıvı metalin hazırlandığı döküm ocağındaki sıcaklık ölçümünden sonra kalıplara dökmek için potaya alınan sıvı metalin döküm sırasındaki sıcaklığını ölçerek sıcaklık kayıplarını takip etme ve buna göre ocak sıcaklığını daha hassas ayarlama şansı verir.

Image Description

Toz Tutma Filtre Sistemi

Tozdan arındırma filtre sistemi talep edildiği taktirde, EGES kapak dizaynları 70 derecelik açık pozisyonlarda bile tozları ve dumanları tahliye edecek şekilde yapılandırılır. Yüksek sıcaklıktaki gazları filtrasyon paketlerine taşıyacak şekilde dizayn edilmiştir.

Image Description

Egzoz Sistemi & Kapak

Ergitme süresince ortaya çıkan duman ve gazın Filtre sistemine taşınması için kullanılan bir egzoz baca sistemi ile iki yönlü açılabilen hidrolik tesirli kapak düzeneğinden oluşmaktadır.

Image Description

Egzoz Kapak Ters Açma Sistemi

EGES ocak kapakları uygun çalışma ortamı sağlayacak şekilde, ocak üst beton platformuna dizayn edilmiştir. Bunun yanında hidrolik silindirler çift katlı katman ile kapatılmıştır. Kapak ters yönde açılarak soğumuş eriyik metal tekrar ocağın içine kolayca boşaltılabilir veya sökülen astar kapağa zarar vermeden kolayca ocaktan alınabilinir.

Image Description

KORUMA SİSTEMLERİ

Üstün Paralel Rezonans Güç Ünitesi tasarımı ve uzun yıllar edindiğimiz tecrübelerimiz ile geliştirilen ocaklarımız ile siz dökümcülere dökümhane ortamında en güvenilir Endüksiyon Ocaklarını sunmaktayız.

  • Girişte aşırı gerilim koruması,
  • Aşırı akım koruması,
  • Faz koruması,
  • Elektronik aşırı gerilim koruma sistemi (Çıkış tristörlerini ve kondansatörleri korur),
  • Su Soğutma koruma sistemi (Bütün gerekli ana kollardaki sıcaklık ve su akış kontrolünü yapar),
  • Toprak kaçağı koruması,
  • Erken uyarı sistemli bobin tasarımı,
  • Ocaklarda elektriksel (galvanik) izolasyon,
  • Su iletkenliğini 0.1µS seviyesine düşüren, iletkenlik 4µS in üzerine çıktığında da uyarı veren iletkenlik koruma sistemi

Tüm koruma sistemlerimiz PLC ile kontrol edilip yönetilmekte ve arıza kaydı tutulmaktadır.

Image Description

Toprak Kaçağı Koruması

Herhangi bir toprak kaçağına karşı sisteminize tam koruma sağlayan bir güvenlik uygulamasıdır. Ekranda toprak kaçağı olduğunu gösteren bir mesaj çıkar. Sorun giderildikten sonra çalışmaya devam edilir böylelikle sistemde ortaya çıkacak daha büyük sorunlar önceden engellenmiş olur.

Image Description

Ocak Yan Koruyucu

Ocak kalkık pozisyonda iken, etrafında oluşan boşluklarda istenmeyen iş kazalarının olmasını engelleyen bir sistemdir.

Image Description