Çelikhane

Sistem, çelik biyet üretiminin, çelik hurda ile inşaat demiri elde etme proseslerini kapsar.

  • Hurda ayrıştırma sistemi
  • Hurda yükleme sistemi
  • Endüksiyon ergitme sistemi
  • Sürekli döküm makinası

Tüm hurdalar kamyonlarla veya demir yolu vasıtası ile topalnır ve vinçlerle hurda sahasına aktarılır. Bu hurdalar yükleme kovalarına vinçler ile istenilen tonajda doldurulur. Yükleme bir operatör tarafından manyetik toplayıcılar ile yapılmaktadır. Diğer vinç doldurulmuş kovaları şarj arabalarına nakleder.

İki ergitme ve bekletme sistemi 30-40 dakikalık periyodlar halinde sıvı metali hazır hale getirir. Cüruf ocak operatörü tarafından temizlenir ve döküm sıcaklığı 1700 ° C'a çıkartılır. Döküme hazır sıvı metali sürekli döküm makinasına nakletmek için Slide-Gate potalar kullanılır.

Endüksiyon ergitme sisteminde hazır olan metal, potalar ile sürekli döküm makinasına taşınır. Kesintisiz biyet döküm işlemi yapmak için sürekli döküm makinası pota tareti ile çalışmalıdır. Kullanılan kalıp ebatları 100x100 ile 200X200 arasındadır. Kesintisiz bir döküm yapmak için sürekli döküm makinası bir, iki veya 3 yollu olarak dizayn edilebilir. Üretilen çelik biyetler 3,6 veya 12 metre olarak otomatik kesim makinaları ile kesilmektedir. Kesim işleminden sonra çelik biyetler soğuma bandında soğumaya bırakılır. Soğuyan biyetler vinçler yardımı ile stok sahasına götürülür.

Image Description