Demir Dışı Uygulamalar

Demir Dışı Uygulamalar

 • Yüksek alaşımlama
 • Daha yüksek ergitme kapasitesi
 • Ergitme boyunca düşük metal kaybı
 • Orta frekans endüksiyon ocakları metal kayıplarını düşürür.
 • Düşürülmüş metal kaybı, daha düşük üretim maliyeti demektir.
 • Daha düşük üretim maliyeti, kaybedilen metaller için daha düşük birincil enerji ihtiyacı demektir.
 • Daha düşük birincil enerji ihtiyacı, daha az gaz salınımı CO2, SO2 ve toz demektir.
 • Daha düşük enerji tüketimi
Image Description

Orta Frekans Endüksiyon Ocakları ile Gaz & Fuel-Oil Yakıtla Çalışan Ocakların Mukayesisi

Ekonomik Avantajları

 • Ergitme boyunca çok daha düşük metal kaybı
 • Daha düşük enerji tüketimi
 • Daha az refrakter tüketimi
 • Kolay talaş ergitme
 • Ergitme enerjisinin depolanmasına gerek yoktur.
 • Daha düşük kapasiteli gaz ve filtre sistemi yeterlidir. Böylece önceden enerji için para harcanmaz.

Kalite Avantajları

 • Homojen kimyasal kompozisyon
 • Homojen ısıtma
 • Düşük gaz emilimi
 • Kolay sıcaklık kontrolü

İşletme Avantajları

 • Kolay İşletme
 • Kolay bağlantı için otomasyon sistemleri
 • Saatlik Operasyon Süresi

Çevresel Avantajlar

Çok daha fazla çevre dostu çalışma:

 • Düşük enerji tüketimi
 • Düşük gaz emişi
 • Düşük ses seviyesi
 • Ocak etrafı düşük ısınma

DİĞER AVANTAJLAR

Endüksiyon ocakları ile çalışmak hem sizin rekabet şansınızı hem de firmanızın değerini arttırır. Orta frekans endüksiyon ocakları mükemmel karışım sağlarlar.

KARIŞTIRMA

HOMOJEN METAL KOMPOZİSYONU

 • Mükemmel karışım, MÜKEMMEL ALAŞIM demektir.
 • Mükemmel alaşım, MÜKEMMEL KALİTE demektir.

ÇOK ÖNEMLİ KRİTER: SIVI METAL BÜNYESİNDEKİ GAZLAR

Metal bünyesindeki gazdan kurtulmak için ocak dizaynı, daha düşük karışım için, konvertör gücü, ocak frekansı ve ocak kapasitesi mutlak suretle birbiri ile uyumlu olması gerekmektedir. Döküm pratiği açısından da sıvı metal yüzeyi flux ile örtülerek yüzeyden gaz emilmesinin önüne geçilmiş olur.

DROP-DOWN tipi alternatif ergitme ocağı sistemi

Aşağı ve yukarı hareketli bobin sistemi ile bir (1) tona kadar demir dışı metal ergitimine elverişlidir. Ocak tipi ve refrakter seçimine aşağıdaki şekilde karar verilir:

 • Saatlik döküm kapasitesi nedir? Kapasite 500 kg'ın üzerinde ise, devrilebilir tip ocaklar daha uygun olacaktır.
 • Sıvı metaldeki her kimyasal kompozisyon bir sonraki alaşımı kötü yönde etkiler mi? Etkilemezse, her iki ocak da kullanılabilir. Etkiliyor ise Drop-Down ocak tipi elverişli olacaktır.

ALÜMİNYUM VE ALÜMİNYUM ALAŞIMLARI

EGES, Alüminyum ve alaşımlarının ergitilmesinde orta frekans endüksiyon ocakları, 75 kW ile 8000 kW aralığında güç, 60 Hz ve 4000 Hz aralığında frekans, 30 kg ve 10000 kg kapasiteli Alüminyum ergitme ve alaşımlama ocakları sağlayabilir. Alüminyum ergitme sistemlerinde, alüminyum geri dönüşüm hurdaları, talaş ve ingot ergitilebilir.

BAKIR VE BAKIR ALAŞIMLARI

Çekirdeksiz endüksiyon ocaklarının avantajları;

 • Yüksek ergitme hızı
 • Yüksek güç yoğunluğu
 • Talaş gibi çok küçük tane boyutlarında ergitme
 • Sık alaşım değiştirme
 • Ayrıştırma olasılığı
 • Uzun duruşlara veya kesintili çalışmaya uygunluk

ENDİKSİYON OCAKLARINDA BAKIR ERGİTME

Bakır ergitmede çekirdeksiz tip endüksiyon ocakları ile kanallı tip endüksiyon ocaklarının mukayesesi:

Kanallı Tip Endüksiyon Ocağı Çekirdeksiz Endüksiyon Ocağı
Talaş Ergitimi Düşük Çok Düşük
Talaş Karıştırma Orta Çok İyi
Kesintili Operasyon Olumsuz Çok İyi
Alaşım değiştirme Karışık Basit
Ergitme İşlemi Orta Çok İyi
Astar (Refrakter) Karışık Basit
Homojen Sıcaklık İyi Çok İyi

ENDİKSİYONLU BAKIR ERGİTME SİSTEMLİ YATAY SÜREKLİ DÖKÜM MAKİNASI

Döküm sıcaklığı muhafaza edilmiş ergimiş metal bir rezervuar görevi görür ve endüksiyon ocağından sürekli döküm makinasına istenilen döküm sıcaklığında gelir.