Dual Frekans Endüksiyon Ocakları

Normalde bir endüksiyon ocağının çalışma frekansı ergitilecek metale ve de ocağın kapasitesine göre seçilir.

Örneğin çelik ergitmede gaz emilimini minimize etmek ocağın karıştırma etkisini azaltmak istenir. Buna mukabil dökme demir ergitmede gaz emiliminden daha önemlisi ergimiş banyonun içindeki ısı dağılımının üniform olmasıdır. Bu nedenle de çeliğe göre daha düşük frekansta çalışmak gerekir. Benzer şekilde alüminyum ve talaş ergitirken de daha düşük frekanslar tercih edilir. Üniversal çalışmak isteyen özellikle küçük veya orta ölçekli dökümhaneler, gerektiğinde çelik gerektiğinde dökme demir, hatta gerektiğinde bakır alaşımları dökmek isteyebilirler. Bu durumda tek bir frekans bandında çalışan endüksiyon ocağı istenen ihtiyaç için yetersizdir. Böyle tasarlanan endüksiyon ocağında frekansı değiştirmek için yapılacak modifikasyonlar sistemin hem performansını hem de verimin kötüleştirir.

Bu nedenle EGES dual frekansta aynı verim ve performansla çalışabilen endüksiyon ocağı geliştirdi.